Delegowanie pracownika do Finlandii w pigułce

1 lipca 2019

finlandia-delegowanie-pracownikow

W Finlandii obowiązuje ustawa o delegowaniu pracowników na mocy której, firmy z krajów Unii Europejskiej mają obowiązek zgłaszania zamiaru delegowania pracownika zanim rozpocznie on pracę.

 

Każdy pracodawca, który zamierza delegować pracownika powinien zgłosić ten fakt do Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Työsuojelu) za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie urzędu.. Obowiązek ten nie dotyczy jednak pracy krótszej niż 5 dni w ramach tego samego przedsiębiorstwa.

 

Notyfikacja  pracownika odbywa się będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który zawiera:

  • dane firmy, dane kontaktowe, zagraniczne numery podatkowe oraz informacje o osobach kontaktowych w firmie delegującej pracowników w państwie, w którym firma ta jest zarejestrowana,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe wykonawcy,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorcy budowlanego oraz głównego wykonawcy (w przypadku prac budowlanych),
  • prognozowaną liczbę pracowników delegowanych,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe przedstawiciela firmy w Finlandii,
  • datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • sektor, w którym wykonywana jest praca.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest zgłaszanie istotnych zmian do przekazanego pierwotnie zgłoszenia. Za niedopełnienie obowiązków związanych z ustawą urząd właściwy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może nałożyć karę od 1000 do 10 tys. euro.

 

Warto wspomnieć, że regulacje dotyczące delegowania pracowników obejmują dość szeroki obszar gospodarczy, m.in. sektor budowlany, przemysł rolny, chemiczny, leśny czy transport drogowy.
Jeżeli chodzi o transport drogowy, to obowiązek delegowania dotyczy tylko kierowców wykonujących kabotaż na terenie Finlandii. 

 

Przed wysłaniem pracownika do Finlandii należy zadbać o wszelkie formalności. 

Do wypełnienia wyżej wspomnianego formularza obowiązkowe jest posiadanie tzw. Identyfikatora przedsiębiorcy Y-tunnus. Jest to numer nadany firmom i organizacjom przez Urząd Patentów i Rejestracji (PRH – Patentti- ja rekisterihallitus) przy rejestracji firmy. Składa się z siedmiu cyfr, myślnika i znaku kontrolnego, na przykład 1234567-8.

Identyfikator ten potrzeby jest do wystawiania faktur i zawierania umów, jak też dla potrzeb urzędu skarbowego i załatwiania wielu innych spraw. Identyfikator jako jeden numer przedsiębiorcy jest tym, czym w polskim porządku prawnym numery NIP, REGON i KRS jednocześnie. 

 

Procedura nadania Y-tunnus trwa około 4 tyg. dlatego warto wcześniej złożyć wniosek o jego przyznanie do fińskiego urzędu, w przeciwnym razie nie będziemy mogli przesłać wniosku ze zgłoszeniem pracowników.
Opłaty związane ze złożeniem wniosku:
– jednoosobowa działalność gospodarcza: 75-110 euro,
– spółka jawna i spółka komandytowa: 240 euro,
– spółka akcyjna, oddział: 330-380 euro. 

 

Kolejną ważną kwestią, która jest niezbędna do oddelegowania pracownika jest instytucja Przedstawiciela.

Przedstawiciel pracownika działa jako osoba kontaktowa. Zazwyczaj jest to pracownik firmy zlecającej i ma prawo do zarządzania sprawami pracowników delegowanych. Ważne, aby przedstawicielem była osoba mieszkająca w Finlandii i posługująca się językiem fińskim. Nie musi być osobą „zewnętrzną”. W większości przypadków władze nie muszą się kontaktować, ale zgodnie z prawem przedstawiciel musi być podany w formularzu zgłoszeniowym.

Okres delegacji może wynosić jednorazowo 4 miesiące, jeżeli firma deleguje pracowników nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 4 miesiące to może zostać zobowiązana do rejestracji firmy na terenie Finlandii. 

 

Autorem artykułu jest Małgorzata Kamińska, Legal Specialist w Kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

 

Najpopularniejsze: