Nowelizacja SENT – elektroniczne lokalizatory przy przewozie towarów

17 lipca 2018


Na podpis prezydenta czeka Nowela o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nowela  zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) o nowe środki techniczne takie jak:

  • lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe, wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie)
  • zewnętrzny system lokalizacji (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia, wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

Rząd przedłożył uzasadnienie do noweli, w której głosi, że  system monitorowania drogowego przewozu towarów będzie składał się z dwóch podstawowych elementów:

– teleinformatycznego rejestru (będą w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji) oraz –  telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów.

Według ustawodawcy wprowadzone rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, a przez to wzmocnienie konkurencyjności i stabilności gospodarki. W uzasadnieniu czytamy także, że w związku z tym, że firmy transportowe posiadają dedykowane dla własnych potrzeb zewnętrzne systemy lokalizacji, oferowane przez różne podmioty specjalizujące się w dostawie tych wyspecjalizowanych usług, możliwe jest wykorzystanie części z nich i przesyłanie danych do systemu monitorowania przewozu. Zewnętrzne systemy lokalizacji będą źródłem danych geolokalizacyjnych przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez przewoźników.

W nowych przepisach na przewoźnika nałożono także obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidulany numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku transportu. Przewoźnicy, którzy nie mają własnych narzędzi służących monitorowaniu swojej floty samochodowej, będą mogli skorzystać z aplikacji, którą trzeba będzie zainstalować np. na smartfonie z nawigacją GPS. Aplikacja będzie udostępniana za darmo przez Krajową Administrację Skarbową.

Uwaga na kary!

Ustawa przewiduje wysokie kary dla przewoźników:

  • 10 000 zł. – w przypadku nie przekazania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia
  • od 5000 do 7500 zł. – jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora np. jeśli  nie został włączony.

 

Najpopularniejsze: