Nowe wymogi delegowania pracowników do Finlandii

22 września 2017

Nowe wymogi delegowania pracowników do Finlandii

W Finlandii obowiązuje ustawa o delegowaniu pracowników, która w czerwcu br. została znowelizowana. Skutek jest taki, że od września firmy z krajów Unii Europejskiej mają obowiązek zgłaszania zamiaru delegowania pracownika zanim rozpocznie on pracę.

W związku z nowelizacją, każdy pracodawca, który zamierza delegować pracownika powinien zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem pracy do Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Työsuojelu). Obowiązek ten nie dotyczy jednak pracy krótszej niż 5 dni w ramach tego samego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z informacją przekazaną Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Finlandii, przepisy ustawy dotyczą głównie sektora budowlanego i nie stosuje się ich do międzynarodowego transportu drogowego.

Jak informuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Finlandii, notyfikacja odbywać się będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego, który powinien zawierać:

  • informacje o pracy, dane kontaktowe, zagraniczne numery podatkowe oraz informacje o osobach kontaktowych w firmie delegującej pracowników w państwie, w którym firma ta jest zarejestrowana,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe wykonawcy,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorcy budowlanego oraz głównego wykonawcy (w przypadku prac budowlanych),
  • prognozowaną liczbę pracowników delegowanych,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe przedstawiciela firmy w Finlandii lub informację o braku konieczności ustanowienia takiego przedstawiciela (w przypadku pracy krótszej niż 10 dni),
  • datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • sektor, w którym wykonywana jest praca.

Pracodawca ma również obowiązek zgłaszania istotnych zmian do przekazanego pierwotnie zgłoszenia. Za niedopełnienie obowiązków związanych z ustawą urząd właściwy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może nałożyć karę od 1000 do 10 tys. euro.

Bliższe informacje na temat obowiązku zgłoszenia powierzenia pracy pracownikowi delegowanemu dostępne są w języku angielskim na stronach Fińskiej Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Najpopularniejsze: