Strefy ekologiczne we Francji

27 lipca 2017

Strefy ekologiczne we Francji

Minął już równo rok od wprowadzenia we Francji obowiązku posiadania przez kierowców ekologicznych certyfikatów. W związku z nieprzestrzeganiem tych obowiązków przewoźnicy mogą narazić się na wysokie kary. Warto więc pamiętać o tym jak należy przygotować pojazd przed wykonywaniem przewozów na terenie Francji.
Płaca minimalna to nie jedyna bolączka przewoźników, którzy chcą wykonywać przewozy na trasach obejmujących terytorium Republiki Francuskiej. W lipcu 2016 roku francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych wprowadziło nowe rozporządzenie dotyczące certyfikatu jakości powietrza (CQA), który jest także znany jako: „Crit’air”.

Wprowadzenie tego certyfikatu ma na celu kategoryzację pojazdów, których podział wynikałby z ich typu, wieku i klasy emisji zanieczyszczeń. Rozróżnia się 6 klas pojazdów, najwyższą z nich jest klasa zielona, która dotyczy pojazdów niepowodujących żadnych zanieczyszczeń. Samochody ciężarowe wymagają winiety klasy od 2 do 5, w zależności od klasy emisji EURO i roku produkcji pojazdu. Natomiast samochody ciężarowe, które posiadają klasę emisji spalin 0, 1 lub 2 nie mogą wjeżdżać do stref ograniczonego ruchu drogowego w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 20.00.

Obecnie posiadanie tego certyfikatu jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, które poruszają się po obszarach ograniczonego ruchu drogowego (ZCR), będących odpowiednikiem stref LEZ (“Low Emission Zone”), które z powodzeniem funkcjonują w większości dużych, europejskich miast. We Francji strefy ograniczonego ruchu drogowego obowiązują już w Paryżu, Lyonie – Villeurbanne i Grenoble. Można spodziewać się, że w ślad za tymi miastami w przyszłości powstaną we Francji kolejne ekologiczne strefy.

Warto wiedzieć, że od 1 kwietnia 2017 r. również pojazdy na zagranicznych numerach rejestracyjnych, w tym te należące polskich przewoźników, muszą posiadać certyfikat Crit’Air. Naruszenie tego obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary na kierowcę pojazdu w wysokości od 68 euro w przypadku samochodów osobowych i busów lub 135 do 375 euro w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów.

Certyfikat ma formę okrągłej winiety, która powinna zostać przyklejona do przedniej szyby pojazdu Winieta jest wydawana bezterminowo i zachowuje ważność przez cały okres użytkowania pojazdu.

Obecnie coraz więcej krajów wprowadza ekologiczne strefy w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, które jak nie da się ukryć, stało się prawdziwą bolączką wielkich aglomeracji. Przewoźnicy powinni mieć to na uwadze planując przewozy po Zachodniej Europie.

Najpopularniejsze: