Zmiany w ustawie o monitorowaniu drogowego przewozu towarów

21 lipca 2017

Zmiany w ustawie o monitorowaniu drogowego przewozu towarów

Towary objęte ustawą, będą teraz monitorowane dodatkowo w systemie satelitarnym – GPS, Galileo i GLONASS. Ponadto przewoźnicy zostaną zobligowani do zamontowania w ciężarówkach lokalizatorów, a kierowcy – do ich używania.

Jak było do tej pory?

Towarami wrażliwymi, objętymi ustawą, są m.in. paliwa silnikowe, paliwa opałowe, wyroby zawierające alkohol etylowy czy susz tytoniowy. Zasadą jest, że systemem monitorowania nie będą objęte przesyłki towarów wrażliwych, które nie przekraczają 500 kg wagi lub 500 litrów objętości.

Co się zmieni?

W celu zapewnienia skuteczniejszego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wrażliwych, przewóz towarów ma być nie tylko rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez szefa KAS, ale też monitorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych – GPS, Galileo i GLONASS.

Dodatkowo dane w rejestrze KAS będą uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne. Obowiązkiem przewoźnika – gdy nie będzie użytkował on własnych systemów lokalizacji – będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator. Natomiast obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku. Taki system lokalizacji będzie mógł być obsługiwany także na smartfonach – po uprzednim zainstalowaniu darmowej aplikacji, która zostanie udostępniona przez Ministerstwo Finansów.

W projekcie ustawy przewidziano kary pieniężne za brak wyposażenia środka w lokalizator:

– 10 000 zł – dla przewoźnika,

– od 5000 do 7500 zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowelizacja w powyżej wskazanym kształcie przeszła już pomyślnie przez konsultacje resortowe. Niewiadomo jeszcze jednak kiedy ostatecznie wejdzie ona w życie.

Najpopularniejsze: