Kancelaria transportowa
Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Kancelaria transportowa

TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ W PRAWIE  TRANSPORTOWYM

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ WEDŁUG KONWENCJI CMR Aby ustalić właściwy dla danej usługi transportowej akt prawny, przede wszystkim należy zapoznać się z trasą przewozu. Zgodnie z art. 1 Konwencji CMR, stosuje się ją do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i […]

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Pakiet mobilności wprowadził obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przewoźników posługujących się taborem do 3,5 tony. Wiele firm boryka się aktualnie z koniecznością pozyskania dodatkowych uprawnień

Czytaj dalej