Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Najważniejsze cechy spółki

Jak wiadomo, jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne, wspólnicy są zobowiązani tylko do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki – o ile oczywiście nie są członkami zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, tym samym w pierwszej kolejności to ona odpowiada za swoje zobowiązania, a nie osoby wchodzące w skład jej zarządu. Ograniczona odpowiedzialność dotyczy głównie wspólników – którzy ryzykują jedynie wniesionym wkładem do spółki.

Powstanie i rejestracja spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w drodze umowy przez jedną albo więcej osób. Proces ten można podzielić na cztery etapy:

Co ważne, od 1 lipca 2021 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować wyłącznie elektronicznie:

Po rejestracji spółka zgłasza dane uzupełniające do urzędu skarbowego (formularz NIP-8). Są to przykładowo numery rachunków bankowych, przewidywana liczba pracowników, miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe. Dane te trafiają do ZUS, GUS i urzędu skarbowego. Spółka powinna je podać już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 dni (dane dla ZUS) lub w terminie 21 dni (dane dla GUS i urzędu skarbowego) od dnia rejestracji spółki w KRS.

Każdy przedsiębiorca ma swój NIP i REGON. Te numery są nadawane są automatycznie, przy rejestracji spółki w KRS. Informacja o nadaniu NIP może zostać przekazana do KRS w terminie 3 dni.

Więcej szczegółowych wytycznych znajduje się na stronie rządowej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy.

Zalecamy omówienie tych działań z kancelarią prawną, która udzieli porady prawnej, dokona analizy sytuacji, przygotuje niezbędne dokumenty (w tym przygotowanie umowy) oraz dopnie formalności związanych ze sfinalizowaniem procesu rejestracji spółki z o.o. 

Autor: Aleksandra Brzęczek, aplikant radcowski w kancelarii prawnej Trans Lawyers

#Spółka #Wspólnicy #Kancelariaprawna #Poradaprawna #Przygotowanieumowy