Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Zgodnie z założeniami planu burmistrza Londynu “Vision Zero” od października 2024 r. mają zacząć obowiązywać nowe przepisy nakładające dodatkowe obostrzenia dla kierowców pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t. Czy polski przewoźnik już dziś może przygotować się na zbliżające się zmiany przepisów? 

Direct Vision Standard (DVS) 

System DVS stanowi część planu burmistrza Sadiqa Khana, mający na celu wyeliminowanie ofiar śmiertelnych oraz wszystkich poszkodowanych na londyńskich drogach do 2041 r. Na podstawie ostatnio przeprowadzonych badań (z roku 2022 ) stwierdzono redukcję liczby śmiertelnych kolizji wywołanych przez pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 12 ton. Biorąc pod uwagę, że wprowadzony system przynosi zamierzone efekty, londyńczycy postanowili kontynuować i dalej rozwijać system DVS, dlatego też szykują się dalsze zmiany przepisów, które będą wymuszać na przewoźnikach zastosowanie kolejnych zabezpieczeń pojazdów, celem zminimalizowania poziomu ryzyka dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści.

Gwiazdki bezpieczeństwa DVS

Aktualnie pojazdy mogą otrzymać od jednej (najsłabsza bezpieczna widoczność) do pięciu (najlepsza bezpieczna widoczność) gwiazdek bezpieczeństwa. Zdarzają się także sytuacje, gdy pojazd nie posiada żadnej gwiazdki bezpieczeństwa.  Informacja o liczbie gwiazdek posiadanych przez dany pojazd jest udzielana przez producenta pojazdu. Bez względu na to, czy pojazd ma choć jedną gwiazdkę, czy nie ma żadnej, przed wjazdem do Londynu wymagane jest uzyskanie zezwolenia bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych (HGV Safety Permit).  

Od 28 października 2024 r. każdy pojazd ciężarowy powyżej 12 t. będzie musiał mieć co najmniej 3-gwiazdkową ocenę DVS. Pojazdy mające od zera do dwóch gwiazdek otrzymają zezwolenie na wjazd tylko w sytuacji, gdy będą wyposażone zgodnie z wymaganiami Progressive Safe System (PSS). Nowy PSS ma na celu poprawę ogólnego bezpieczeństwa pojazdu poprzez środki poprawiające widoczność kierowcy. 

Jak doposażyć pojazdy zgodnie z PSS? 

Aktualne wytyczne zakładają, że od 28 października 2024 r. każdy pojazd, który nie ma wspomnianych  trzech gwiazdek, powinien być wyposażony w następujące elementy: 

  1. system monitorowania kamer (CMS) – w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa kolizji w tak zwanym “martwym polu widzenia”, czujki powinny zapewnić widoczność całej bocznej części “pojazdów sztywnych”, szczególnie w przypadku wykonywania manewru skrętu w lewo. W przypadku przyczep przegubowych czujniki należy zamontować na przednim ciągniku, w miarę możliwości zaleca się ich stosowanie w przyczepie,
  2. czujniki systemów informacji o ruszaniu (MOIS) – powinny być zamontowane z przodu pojazdu, aby zapobiegać kolizjom w przedniej strefie martwego pola, gdy pojazd rusza z miejsca,
  3. ostrzeżenia dźwiękowe – muszą być zamontowane we wszystkich pojazdach, a stosowany dźwięk powinien wywoływać u innych użytkowników wzmożoną ostrożność przed zderzeniem z pojazdem, który np. planuje wykonać manewr skrętu lub cofania,
  4. wymagania dotyczące znaków ostrzegawczych – powinny być zamontowane w miejscu, które będzie widoczne dla innych użytkowników (w szczególności pieszych i rowerzystów) i będą ostrzegać przed niebezpieczeństwem ewentualnego zderzenia z pojazdem (znaki nie powinny być obraźliwe dla innych uczestników ruchu drogowego),
  5. wymagania dotyczące osłon bocznych – powinny być zamontowane po obu stronach pojazdu, chyba że jest to niepraktyczne lub niemożliwe do spełnienia.

Operator Transport for London zapowiada, że w nadchodzących tygodniach zostaną opublikowane dalsze wytyczne dla kierowców pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton, których celem będzie realizacja założeń planu burmistrza Londynu “Vision Zero”.

Patrycja Szostek

Aplikantka radcowska w Trans Lawyers Kancelaria Prawna