Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o prawną ochronę znaku towarowego zarówno przed polskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, jak i na terenie całej Unii Europejskiej (przed EUIPO). Świadomość potrzeby dbania o prawo do korzystania z własnej marki staje się na rynku coraz bardziej popularna, dlatego warto zrozumieć, czym tak naprawdę jest znak towarowy oraz jaka jest procedura związana z jego zastrzeżeniem. 

Znak towarowy jako prawo własności przemysłowej

Znakiem towarowym jest wszystko, co służy identyfikacji towarów lub usług, jako pochodzących od określonej firmy. Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znaki towarowe bywają najczęściej zastrzeżone w formie:

Jak zastrzec znak towarowy

Aktualnie w Unii Europejskiej dostępna jest kilkustopniowa ochrona znaków towarowych:

Znaki towarowe wywodzą się jeszcze z czasów XIX wiecznej rewolucji przemysłowej, gdy po raz pierwszy stwierdzono potrzebę ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Jednakże wówczas zasięg ochrony był znacznie węższy, ograniczony zazwyczaj do terytorium jednego kraju. Aktualnie, wobec silnych procesowych globalizacyjnych, pożądane stało się zastrzeżenie znaku towarowego w szerszym zakresie.

Na tę potrzebę na terenie UE efektywnie odpowiada EUIPO, czyli europejski znak towarowy – jednolity i powszechnie obowiązujący we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca z branży TSL  może zastrzec swój znak towarowy globalnie i skorzystać z procedury madryckiej w ramach WIPO. Z perspektywy firm transportowych i spedycyjnych, które działają przede wszystkim na rynku europejskim wystarczające wydaje się uzyskanie europejskiego znaku towarowego. 

Rejestracji znaku towarowego w EUIPO dokonuje się online, poprzez stronę internetową urzędu. Opłata administracyjna wynosi 850 euro i jest ustalana względem każdego zgłoszonego znaku. Zanim w pełni uzyskamy prawną ochronę, EUIPO wyznacza czas aby ewentualni konkurenci mogli zgłosić swoje zastrzeżenia. Ochrona znaku towarowego może być przedłużana co 10 lat, co związane jest każdorazowo z kosztem w wysokości 50-100 euro w zależności od klasy znaku towarowego.

Dofinansowanie do rejestracji znaku towarowego w 2023 r.

Od 23 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. istnieje możliwość otrzymania dotacji w kwocie 1000 euro jako dofinansowania opłat za znaki towarowe poprzez Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business. Jest to program przyznawania dotacji utworzony przez  Komisję Europejską i realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach dotacji można otrzymać voucher o wartości 1000 EUR do wykorzystania na opłaty urzędowe związane zarówno z rejestracją w Unii Europejskiej, w Polsce, jak i w ramach rejestracji międzynarodowej. Dobrze jest pospieszyć ze zgłoszeniem ponieważ ilość środków w budżecie jest ograniczona.

Autor: Ewa Sławińska-Ziaja, radca prawny w kancelarii prawnej  Trans Lawyers 

#znak towarowy #europejski znak towarowy #EUIPO #ochrona znaku towarowego #kancelaria prawna transport