Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Pakiet mobilności wprowadził obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przewoźników posługujących się taborem do 3,5 tony. Wiele firm boryka się aktualnie z koniecznością pozyskania dodatkowych uprawnień i spełnienia wielu formalności. 

Przepisy unijnego rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.), które wprowadza obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez firmy busiarskie weszło w życie 21 lutego 2022 r. Obowiązuje on przewoźników od 21 maja 2022 roku.

Poza opisanym wyżej Rozporządzeniem, kwestię uzyskiwania przez przewoźników tego rodzaju licencji reguluje szczegółowo znowelizowana w 28 stycznia 2022 r. ustawa o transporcie drogowym.

Przewozy wymagające zezwolenia to wyłącznie międzynarodowe przewozy towarów. Zgodnie z art. 3 ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów krajowych nie wymaga uzyskania żadnego zezwolenia.

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O wydanie tego zezwolenia można ubiegać się równocześnie z wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej, konieczne jest jednak uiszczenie dodatkowej opłaty (1000 zł).

Wnioski o wydanie licencji wspólnotowej powinny być kierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Od 5 lutego dostępne są nowe formularze wniosków – dostosowane do transportu pojazdami o dmc do 3,5 tony (https://www.gov.pl/web/gitd/wnioski-i-druki-do-pobrania-pojazdy-2.5-3.5)

  1. odpowiednich kompetencji zawodowych – konieczność wyznaczenia zarządzającego transportem posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy, wyjątkowo w wypadku mikrofirm możliwe jest zawarcie z taką osobą umowy cywilnoprawnej
  2. niekaralności – zarówno zarządzający transportem, jak i właściciel firmy (lub wszyscy członkowie zarządu / wspólnicy zarządzający w wypadku spółki prawa handlowego) powinni uzyskać zaświadczenie z KRK i złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie
  3. posiadanie bazy eksploatacyjnej – na zasadzie złożenia odpowiedniej deklaracji
  4. złożenie na druku wykazu pojazdów ciężarowych (WPCM)
  5. złożenie wniosku o wydanie licencji na formularzy i dokonanie opłaty od wniosku. Od licencji na okres::

– do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

  1. – powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
  2. odpowiedniego zabezpieczenia finansowego – powinno ono wynosić:

Najczęstszą formą wykazania zabezpieczenia jest ubezpieczenie, jednakże w ostatnim czasie istniały problemy z jego pozyskaniem i dopiero niedawno ubezpieczyciele dostosowali swoją ofertę do potrzeb rynku w tym zakresie. 

Autor: Ewa Sławińska-Ziaja, radca prawny w kancelarii prawnej Trans Lawyers

#Pakietmobilności #licencjatransportowa #Kancelariaprawna #Prawotransportowe