Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Pakiet mobilności – najważniejsze zasady

Co to jest Pakiet Mobilności? Pakiet mobilności to zbiór znowelizowanych przepisów prawnych, regulujących kwestię transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej. Nie będzie on wprowadzał nowych regulacji prawnych, a modyfikował zapisy już istniejące. Dyskusje nad wprowadzeniem Pakietu Mobilności trwają od  2017 roku. Celem wprowadzenia zmodernizowanych przepisów jest przede wszystkim poprawa warunków socjalnych pracy kierowców.  Czas pracy […]

Jak działa system IMI?

System IMI – co to jest? Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 stanowi podstawę jego działania. Zgodnie z nim, celem systemu IMI powinna być poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez udostępnienie skutecznego, łatwego w obsłudze narzędzia służącego wdrażaniu współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi i Komisją, ułatwiającego tym samym stosowanie aktów Unii wymienionych w załączniku […]